Home

Klassiker

Latinska översättningar


 KlassLat

  Book:
  KL18

Förkurbitsningen. Apocolocyntosis. En smädeskrift om kejsar Claudius.

Utgåva med inledning, översättning och kommentar av Kimmo Järvinen.Book illustration

Author: Seneca

64 pages. Price: 11.40 USD.
Printed in Jonsered 2003. ISBN: 978-91-7081-121-0.

©
Astrom Editions Mimers v. 44
S-433 64 Sävedalen Sweden


Tel: +46-31-795 66 00
Fax: +46-31-28 72 32

     copies of this book.