Home

Klassiker

Latinska översättningar


 KlassLat

  Book:
  KL5

Hemfärden. De reditu suo.

Book illustration

Author: Rutilius Claudius Namatianus

Translated by: Arvid Andrén

Content:

Rutilius Claudius Namatianus' latinska dikt "om sin återresa" lär oss känna diktaren som hög ämbetsman i Rom. Han hade år 410 sett Rom erövras och plundras av Alariks invaderande västgoter. Sju år senare lämnar han Rom med tungt hjärta för att komma sina landsmän till hjälp i det av germanhorder svårt härjade Gallien, den romerska provins som sedermera blivit Frankrike. Namatianus' dikt om sin hemresa till sjöss längs Etruriens kuster är trots sitt stympade skick den längsta och mest informativa resebeskrivning som den romerska litteraturen kan uppvisa. Den återges här enligt bästa läsarter med en metrisk svensk översättning av professor Arvid Andrén.
   Översättningen är försedd med utförliga kommentarer om diktarens sympatier, antipatier, beskrivningar och förklaringar av vad han sett och upplevt under resan. Som eminent kännare av etruskerna och Etruriens kustregion har Andrén kunnat rätta Namatianus' förbiseenden och missuppfattningar av mångt och mycket längs de kuster där forntida etruskiska stadsstater härskat.


72 pages. Price: 22.90 USD. Special offer: 5.70 USD.
Printed in Jonsered 1994. ISBN: 978-91-7081-080-0.

©
Astrom Editions Mimers v. 44
S-433 64 Sävedalen Sweden


Tel: +46-31-795 66 00
Fax: +46-31-28 72 32

     copies of this book.