Home

Klassiker

Latinska översättningar


 KlassLat

  Book:
  KL7

Ibis, en smädedikt Valnötsträdet, Nux Om havsfiske, Halieutica.

Book illustration

Author: Publius Ovidius Naso

Translated by: John Köhler

Content:

Ovidius (43 f Kr. - c:a 18 e.Kr.)
Tre mindre arbeten av Ovidius, nämligen Ibis, Nux och Halieutica, samtliga från dennes exil. Ibis är en smädedikt, riktad emot en för oss okänd f.d. vän till Ovidius. I Nux tänker skalden sig själv som ett valnötsträd, vilket illa behandlas av människorna, och Halieutica handlar till största delen om havsfiske. Trots alla motigheter under landsflykten uppvisar Ovidius i föreliggande tre verk samma formella elegans som i tidigare arbeten.
   Latinisten John W. Köhler, belönades 1993 med fil. hedersdoktorsgrad för sina insatser som översättare av verk av Ovidius - flertalet aldrig förut tolkade på svenska.


87 pages. Price: 16.00 USD. Special offer: 4.50 USD.
Printed in Jonsered 1995. ISBN: 978-91-7081-071-8.

©
Astrom Editions Mimers v. 44
S-433 64 Sävedalen Sweden


Tel: +46-31-795 66 00
Fax: +46-31-28 72 32

     copies of this book.