Home

Klassiker

Grekiska översättningar

Series
 KlassGrek
  

Search

Det är ingen överdrift om man påstår att de viktigaste klassiska författarna borde ges ut i nya tolkningar för var eller varannan generation. Latinet är visserligen ett dött språk men dessa dikters innehåll var en gång levande aktuellt och man kan inte finna det annat än lovvärt när någon tar dem till sig och söker föda dem på nytt till vibrerande liv.
/ ... /
Antiken, i varje fall den romerska, var ju en tid som politiskt och mänskligt står oss så nära att vi på något sätt borde legitimera den, söka ett omedelbarare förhållande till den.

Gunnar Ekelöf

(BLM 28, 1959, 526, i en recension av Ebbe Lindes översättningar)

Med denna serie önskar jag förverkliga en gammal önskan att i Sverige skapa en motsvarighet till de engelska respektive franska klassikerutgåvorna (Loeb och Budé): parallelltexter av klassiska grekiska och latinska författare med originaltexter på vänstersidorna och översättningar på högersidorna. Jag kan inte finna en bättre motivering för detta företag än ovanstående citat från Gunnar Ekelöf.

Paul Åström

Epiktetos, Handbok i livets konst. Encheiridion.

Aristoteles, Politiken. Översättning med inledning och kommentar av Karin Blomqvist. 2:a upplagan, endast svensk text.

Anthologia Palatina. Bok V. Epigrammata erotica. Grekiska kärleksdikter.

Xenofon, En persisk furstes uppfostran. Kýrou Paideia.

Aristoteles & Pseudo-Xenofon, Om athenarnas statsförfattning. Athenaion Politeia.

Soranos, Kvinnolära. Gynaikeia.

Plutarchos, Djurens rätt och vegetarism. Fyra skrifter ur Moralia. Översättning med introduktion och noter av Sven-Tage Teodorsson

Filostratos, Om tränarkonsten. Peri gymnastikes. Översättning med kommentar av Paavo Roos.

Appianos, Mithridateskriget. Mithradateios. Översättning med kommentar av Paavo Roos.

Astrom Editions
Mimers v. 44
S-433 64 Sävedalen Sweden

Tel: +46-31-795 66 00
Fax: +46-31-28 72 32