Home

Klassiker

Latinska översättningar

Series
 KlassLat
  

Search

Det är ingen överdrift om man påstår att de viktigaste klassiska författarna borde ges ut i nya tolkningar för var eller varannan generation. Latinet är visserligen ett dött språk men dessa dikters innehåll var en gång levande aktuellt och man kan inte finna det annat än lovvärt när någon tar dem till sig och söker föda dem på nytt till vibrerande liv.
/ ... /
Antiken, i varje fall den romerska, var ju en tid som politiskt och mänskligt står oss så nära att vi på något sätt borde legitimera den, söka ett omedelbarare förhållande till den.

Gunnar Ekelöf

(BLM 28, 1959, 526, i en recension av Ebbe Lindes översättningar)

Med denna serie önskar jag förverkliga en gammal önskan att i Sverige skapa en motsvarighet till de engelska respektive franska klassikerutgåvorna (Loeb och Budé): parallelltexter av klassiska grekiska och latinska författare med originaltexter på vänstersidorna och översättningar på högersidorna. Jag kan inte finna en bättre motivering för detta företag än ovanstående citat från Gunnar Ekelöf.

Paul Åström

Ovidius, Brev från Svarta Havet. Epistulae ex Ponto.

Horatius Flaccus, Diktkonsten. Ars poetica.

Namatianus, Hemfärden. De reditu suo.

Ovidius, Kvinnoöden under antiken. Epistulae Heroidum.

Ovidius, Ibis, en smädedikt Valnötsträdet, Nux Om havsfiske, Halieutica.

Tibullus, Elegiae. Dikter till Delia och Nemesis.

Martialis, Epigram i urval. Epigrammaton libri. Tolkade och kommenterade av John W Köhler.

Plinius, Om bildkonsten. Naturalis Historiae XXXIII-XXXVII.

Venantius, Valda dikter. Carmina selecta.

Plinius, Om människan. Naturalis Historiae VII. Antikens världsrekordbok.

Plautus, Den skrävlande soldaten. Miles gloriosus.

Seneca d.y., Förkurbitsningen. Apocolocyntosis. En smädeskrift om kejsar Claudius. Utgåva med inledning, översättning och kommentar av Kimmo Järvinen.

Cornelius Nepos, Om berömda män. De viris illustribus. Översättning med kommentarer av Paavo Roos.

Plautus, Amfitryon. Amphitruo

Astrom Editions
Mimers v. 44
S-433 64 Sävedalen Sweden

Tel: +46-31-795 66 00
Fax: +46-31-28 72 32