Home

Series

Series
 
  
Language
Currency

Search

Acta Instituti Atheniensis Regni Sueciae

Series in quarto
Series in quarto. Opuscula Atheniensia
Opuscula Atheniensia
Series in altera 8o

Labraunda. Swedish Excavations and Researches

Acta Instituti Romani Regni Sueciae

Series in quarto
Series in quarto. Opuscula Romana.
Opuscula Romana
Acquarossa. Results of Excavations Conducted by the Swedish Institute...
Series in altera 8o
Lectiones Boëthianae

Archaeology and Natural Science

Documenta Mundi

The purpose of this series is to make Ancient Near Eastern and Mediterranean texts available both to the specialist and the educated layman in transliterations and transcriptions to fill the role similar to that of the Loeb and Budé editions of Greek and Latin texts and translations.
Paul Åström

Aegyptiaca
Indica
Mycenaea

Journal of Prehistoric Religion

The logotype for the Journal of Prehistoric Religion represents a Cypriote terracotta model from Kotchati, about 1900 B.C. with a sacrificing woman in front of a sanctuary. See JPR 2, A Cypriote Cult Scene.

Medelhavsmuseet

Bulletin
Memoirs

Scandinavian Joint Expedition to Sudanese Nubia

The Scandinavian Joint Expedition was the result of joint efforts of the four Scandinavian countries, Denmark, Finland, Norway and Sweden, within the framework of the international Unesco Campaign to Save the Monuments of Nubia.
The Expedition worked in the northernmost part of the Sudan during four winters 1961-64 and made a complete archaeological investigation of the east bank of the Nile from Faras on the Egyptian border up to Gamai in the region of the Second Cataract – a distance of about 60 kilometres.
The results have been published in nine volumes, which in addition to general historical introductions, contain a complete documentation of the archaeological data and their interpretation.
Edited by Torgny Säve-Söderbergh.

Studies in Mediterranean Archaeology

Monographs
Corpus of Cypriote Artefacts
Corpus of Cypriote Antiquities
Hala Sultan Tekke
Lemba Archaeological Project
The Prehistory of Central Anatolia
Vasilikos Valley Project
The Land of the Paphian Aphrodite
A Handbook of Archaeology
Pocket books
and Literature. Pocket books.

Klassiker

Det är ingen överdrift om man påstår att de viktigaste klassiska författarna borde ges ut i nya tolkningar för var eller varannan generation. Latinet är visserligen ett dött språk men dessa dikters innehåll var en gång levande aktuellt och man kan inte finna det annat än lovvärt när någon tar dem till sig och söker föda dem på nytt till vibrerande liv.
/ ... /
Antiken, i varje fall den romerska, var ju en tid som politiskt och mänskligt står oss så nära att vi på något sätt borde legitimera den, söka ett omedelbarare förhållande till den.
Gunnar Ekelöf
(BLM 28, 1959, 526, i en recension av Ebbe Lindes översättningar)

Med denna serie önskar jag förverkliga en gammal önskan att i Sverige skapa en motsvarighet till de engelska respektive franska klassikerutgåvorna (Loeb och Budé): parallelltexter av klassiska grekiska och latinska författare med originaltexter på vänstersidorna och översättningar på högersidorna. Jag kan inte finna en bättre motivering för detta företag än ovanstående citat från Gunnar Ekelöf.
Paul Åström

Grekiska översättningar
Latinska översättningar

Suecoromana

Studia Artis Historiae Instituti Romani

Monographs from the Norwegian Inst. at Athens

Papers from the Norwegian Institute at Athens

Varia

Offprints


Astrom Editions Mimers v. 44
S-433 64 Sävedalen Sweden

Tel: +46-31-795 66 00
Fax: +46-31-28 72 32