En brevväxling utgiven av Paul Åström.

(and Literature. Pocket books.)

Home / En brevväxling utgiven av Paul Åström.
En brevväxling utgiven av Paul Åström.

Denna brevväxling mellan Gunnar Ekelöf och hans vän i Athen, affärsmannen Gottfrid Walldén, ger oss en bild av privatpersonen Gunnar Ekelöf men också en bakgrund till hans författarskap under 1960-talet. Han berättar att han “arbetat som en dåre” på en diktsamling efter en resa till Turkiet och han förklarar i några av breven för sin vän – som ibland inför Ekelöfs dikter stod “oförstående som inför en tavla av Picasso” – vad han menar med sin diktning. Han längtar till Grekland och vill köpa sig ett hus där. Detta skall ses mot bakgrunden av att han vantrivdes i det Sverige, som han själv kallade “folkhemskt”. Den tidsbild Gunnar Ekelöf ger i dessa brev av Sverige är inte smickrande. “Dessa socialvårdare! Som öser pengar över förvildad ungdom och den stora massan av rent professionella understödstagare!”. Han påpekar i samma brev att “skolförhållandena i detta berömda land är så ytterligt trista”. Han klagar också över de höga skatterna i Sverige. “När det börjar oscillera mellan 39 och 40 procent tycker man snart inte det är lönt att lägga manken till, i synnerhet när det som för mig är den senkomna ersättningen för decennier av underbetalning.”

   Mot de dystra svenska förhållandena framstår Grekland i ett ljust skimmer för honom. Han skriver att han, när han lämnar Grekland, alltid lämnar kvar en bit av sig själv där. “Det är inte städerna som attraherar mig och vad folket beträffar känner jag det alltför litet. Jag tror att det är på grund av ljuset, vars like jag inte funnit någon annanstans, ljuset och landskapet.”

   Gunnar Ekelöf beundrade sin vän Gottfrid Walldén, som förverkligade sig själv genom att flytta utomlands för gott, något som Gunnar Ekelöf försökte många gånger men aldrig lyckades fullfölja. Walldén skildrar diplomatlivet – inte utan ironisk distans – och sina ansträngningar att bygga en drömvilla i norra Attika. Hans liv var nära att sluta på ett sätt, som liknar Dan Anderssons öde, då han sov i ett rum, vars väggar besprutats med insektsdödande medel. Han dog i lunginflammation några få år efter det att villan blivit färdig.

Article Number
PB90
Published in
Jonsered 1990
Pages
115
Language
Swedish
ISBN10
91-7081-006-0
ISBN13
978-91-7081-006-0
Cover
Softcover
More books in the same series
and Literature. Pocket books.